Wat kun je Bij Moeders?

De verbinding tussen mensen is eten. Eten in de breedste zin van het woord, samen eten is immers samen delen.

Vanaf onze geboorte kunnen we voor eten terecht bij onze moeder; binnen een gezin blijft zij vaak de verbindende persoon. Vanuit huis krijgen we daarnaast eetgewoontes, wijze lessen over eten en familierecepten mee. Helaas is er in de drukte van alledag tegenwoordig niet altijd tijd over voor een gezonde maaltijd. Gewoon normaal eten, zoals we dat vroeger thuis bij onze moeders kregen…

Vanuit die gedachte is Bij Moeders ontstaan. Bij Moeders koestert de ambitie om de verbindende “moederrol” binnen de werkplaatslocatie De Kosterij en het dorp in te nemen. Een plek waar je boodschappen doet, eten afhaalt of even gezellig aanschuift voor een kopje koffie of thee. Waar je andere mensen kunt ontmoeten en waar ze tijd voor je maken als je jouw hart even wilt luchten!